Sejarah Penetapan Penanggalan Tahun Hijriyah

MUSTANIR.net – Kalender hijriyah adalah penanggalan rabbani yang menjadi acuan dalam hukum-hukum Islam. Seperti haji, puasa, haul zakat, ‘idah thalaq dan lain sebagainya. Dengan menjadikan hilal sebagai acuan awal bulan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah subḥānahu wa taʿālā:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ َ

“Orang-orang bertanya kepadamu tentang hilal. Wahai Muhammad katakanlah: ‘Hilal itu adalah tanda waktu untuk kepentingan manusia dan ibadah haji’.” (QS al-Baqarah (2): 189)

Sebelum penanggalan hijriyah ditetapkan, masyarakat Arab dahulu tidak memiliki kalender, mereka menjadikan peristiwa-peristiwa besar sebagai acuan tahun.

Tahun renovasi Ka’bah misalnya, karena pada tahun tersebut, Ka’bah direnovasi ulang akibat banjir, tahun tersebut di kenal dengan ‘Amul Faidhon’. Tahun di mana Rasulullah shallallāhu ‘alaihi wa sallām lahir dikenal dengan ‘Amul Fil’, karena saat itu terjadi penyerbuan Ka’bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abrahah dari Shan’a Yaman yang akhirnya di binasakan oleh Allah subḥānahu wa taʿālā.

Sistem penanggalan seperti ini berlanjut sampai ke masa Rasulullah shallallāhu ‘alaihi wa sallām. Misalnya tahun ketika Nabi yang mulia ditinggal wafat oleh orang-orang yang paling beliau cintai, Khadijah binti Khuwailid istri beliau dan Abu Thalib paman beliau dan ditolaknya dakwah beliau di kota Thaif, beliau sangat bersedih sekali, sampai tahun itu kemudian dikenal dengan sebutan ‘Amul Huzni’ dan yang lainnya. Dan berlanjut juga pada masa Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq radhiyallahu ‘anhu. Barulah di masa Khalifah Umar bin Khaththab radhiyallahu ‘anhu, ditetapkan kalender hijriyah yang menjadi pedoman penanggalan bagi kaum muslimin.

Untuk acuan bulan dalam tahun hijriyah ini mereka menggunakan sistem bulan qomariyah (penetapan awal bulan berdasarkan fase-fase bulan).

Latar Belakang Penanggalan

Berawal dari surat-surat yang tidak bertanggal, yang diterima oleh Abu Musa al-Asy’ari radhiyahullahu ‘anhu, sebagai Gubernur Bashrah kala itu, dari Khalifah Umar bin Khaththab radhiyallahu ‘anhu. Abu Musa mengeluhkan surat-surat tersebut kepada Sang Khalifah melalui sepucuk surat:

إنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ

“Telah sampai kepada kami surat-surat dari Anda, tanpa tanggal.”

Dalam riwayat lain disebutkan:

إنَّه يأتينا مِن أمير المؤمنين كُتبٌ، فلا نَدري على أيٍّ نعمَل، وقد قرأْنا كتابًا محلُّه شعبان، فلا ندري أهو الذي نحن فيه أم الماضي

“Telah sampai kepada kami surat-surat dari Amirul Mu’minin, namun kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat terhadap surat-surat itu. Kami telah membaca salah satu surat yang dikirim di bulan Sya’ban. Kami tidak tahu apakah Sya’ban tahun ini ataukah tahun kemarin.”

Karena kejadian inilah, maka Umar bin Khaththab radhiyallahu ‘anhu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah; menentukan kalender yang nantinya menjadi acuan penanggalan bagi kaum muslimin.

Penetapan Patokan Tahun

Dalam musyawarah Khalifah Umar bin Khaththab radhiyallahu ‘anhu dan para sahabat, muncul beberapa usulan mengenai patokan awal tahun.

1. Ada yang mengusulkan penanggalan dimulai dari tahun diutusnya Nabi yang mulia shallallāhu ‘alaihi wa sallām.

2. Sebagian lagi mengusulkan agar penanggalan dibuat sesuai dengan kalender Romawi, yang mana mereka memulai hitungan penanggalan dari masa Raja Iskandar (Alexander).

3. Yang lain mengusulkan, dimulai dari tahun hijrahnya Nabi shallallāhu ‘alaihi wa sallām dari Mekkah ke Madinah. Usulan ini disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu. Hati Umar bin Khaththab radhiyallahu ‘anhu ternyata condong kepada usulan Ali bin Abi Thalib ini. Beliau menyampaikan alasannya:

الهجرة فرقت بين الحق والباطل فأرخوا بها

“Peristiwa hijrah menjadi pemisah antara yang haq dan yang batil. Jadikanlah ia sebagai patokan penanggalan.”

Akhirnya para sahabat pun sepakat untuk menjadikan peristiwa hijrah sebagai acuan tahun. Yang menjadi landasan mereka adalah firman Allah taʿālā:

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيه َ

“Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar taqwa (Masjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu shalat di dalamnya.” (QS at-Taubah (9): 108)

Para sahabat memahami makna “sejak hari pertama” dalam ayat ini adalah hari pertama kedatangan hijrahnya Nabi yang mulia shallallāhu ‘alaihi wa sallām. Sehingga moment tersebut pantas dijadikan acuan awal tahun kalender hijriyah.

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari menyatakan:

وأفاد السهيلي أن الصحابة أخذوا التاريخ بالهجرة من قوله تعالى : لمسجد أسس على التقوى من أول يوم لأنه من المعلوم أنه ليس أول الأيام مطلقا ، فتعين أنه أضيف إلى شيء مضمر وهو أول الزمن الذي عز فيه الإسلام ، وعبد فيه النبي – صلى الله عليه وسلم – ربه آمنا ، وابتدأ بناء المسجد ، فوافق رأي الصحابة ابتداء التاريخ من ذلك اليوم ، وفهمنا من فعلهم أن قوله تعالى من أول يوم أنه أول أيام التاريخ الإسلامي ، كذا قال ، والمتبادر أن معنى قوله : من أول يوم أي دخل فيه النبي – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه المدينة. والله أعلم

“Pelajaran dari as-Suhaili: Bahwasanya para sahabat sepakat menjadikan peristiwa hijrah sebagai patokan penanggalan, karena merujuk kepada firman Allah subḥānahu wa taʿālā:

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيه َ

“Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar taqwa (Masjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu shalat di dalamnya.” (QS at-Taubah (9): 108)

Sudah suatu hal yang maklum, maksud hari pertama (dalam ayat ini) bukan berarti tak menunjuk pada hari tertentu. Tampak jelas ia dinisbatkan pada sesuatu yang tidak tersebut dalam ayat. Yaitu hari pertama kemuliaan Islam. Hari pertama Nabi shallallāhu ‘alaihi wa sallām bisa menyembah Rabnya dengan rasa aman. Hari pertama dibangunnya masjid, yaitu Masjid Quba (masjid pertama dalam peradaban Islam). Karena alasan inilah, para sahabat sepakat untuk menjadikan hari tersebut sebagai patokan penanggalan.

Dari keputusan para sahabat tersebut, kita bisa memahami, maksud “sejak hari pertama” (dalam ayat) adalah, hari pertama dimulainya penanggalan umat Islam. Demikian kata beliau. Dan telah diketahui bahwa makna firman Allah ta’ala: min awwali yaumin (sejak hari pertama) adalah, hari pertama masuknya Nabi shallallāhu ‘alaihi wa sallām dan para sahabatnya ke kota Madinah. Allahu a’lam.” (Fathul Bari, 7/335)

Sebenarnya ada opsi-opsi lain mengenai acuan tahun, yaitu tahun kelahiran atau wafatnya Nabi shallallāhu ‘alaihi wa sallām. Namun mengapa dua opsi ini tidak dipilih? Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan alasannya:

لأن المولد والمبعث لا يخلو واحد منهما من النزاع في تعيين السنة ، وأما وقت الوفاة فأعرضوا عنه لما توقع بذكره من الأسف عليه ، فانحصر في الهجرة

“Karena tahun kelahiran dan tahun diutusnya beliau menjadi Nabi, belum diketahui secara pasti. Ada pun tahun wafat beliau, para sahabat tidak memilihnya karena akan menyebabkan kesedihan mana kala teringat tahun itu. Oleh karena itu ditetapkan peristiwa hijrah sebagai acuan tahun.” (Fathul Bari, 7/335)

Alasan lain mengapa tidak menjadikan tahun kelahiran Nabi shallallāhu ‘alaihi wa sallām sebagai acuan; karena dalam hal tersebut terdapat unsur menyerupai kalender Nashrani. Yang mana mereka menjadikan tahun kelahiran Nabi Isa sebagai acuan.

Dan tidak menjadikan tahun wafatnya Nabi shallallāhu ‘alaihi wa sallām sebagai acuan, karena dalam hal tersebut terdapat unsur tasyabbuh dengan orang Persia (Majusi). Mereka menjadikan tahun kematian raja mereka sebagai acuan penanggalan.

Penentuan Bulan

Perbincangan berlanjut seputar penentuan awal bulan kalender hijriyah. Sebagian sahabat mengusulkan bulan Ramadhan. Sahabat Umar bin Khaththab dan Ustman bin Affan radhiyallahu ‘anhuma mengusulkan bulan Muharram.

Umar bin Khaththab radhiyallahu ‘anhu menyampaikan alasannya:

بل بالمحرم فإنه منصرف الناس من حجهم

“Sebaiknya dimulai bulan Muharram. Karena pada bulan itu orang-orang usai melakukan ibadah haji.”

Akhirnya para sahabatpun sepakat dengan usulan Umar dan Utsman ini.

Alasan lain dipilihnya bulan Muharram sebagai awal bulan diutarakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah:

لأن ابتداء العزم على الهجرة كان في المحرم ؛ إذ البيعة وقعت في أثناء ذي الحجة وهي مقدمة الهجرة ، فكان أول هلال استهل بعد البيعة والعزم على الهجرة هلال المحرم فناسب أن يجعل مبتدأ ، وهذا أقوى ما وقفت عليه من مناسبة الابتداء بالمحرم

“Karena tekad untuk melakukan hijrah terjadi pada bulan Muharram. Di mana bai’at Aqobah II terjadi di pertengahan bulan Dzulhijjah (bulan sebelum Muharram). Dari peristiwa bai’at Aqobah II itulah awal mula hijrah. Bisa dikatakan hilal pertama setelah peristiwa bai’at Aqobah II adalah hilal bulan Muharram, serta tekad untuk berhijrah juga terjadi pada hilal bulan Muharram (awal bulan Muharram). Karena inilah Muharram layak dijadikan awal bulan. Ini alasan paling kuat mengapa dipilih bulan Muharam.” (Fathul Bari, 7/335)

Dari musyarah tersebut, ditentukanlah sistem penanggalan untuk kaum muslimin, yang berlaku hingga hari ini. Dengan menjadikan peristiwa hijrah sebagai acuan tahun dan bulan Muharram sebagai awal bulan. Oleh karena itu kalender ini populer dengan istilah kalender hijriyah.

Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah penanggalan hijriyah di atas:

1. Kalender hijriyah ditetapkan berdasarkan ijma’ (kesepakatan) para sahabat. Dan kita tahu bahwa ijma’ merupakan dalil qoth’i yang diakui dalam Islam.

3. Sistem penanggalan yang dipakai oleh para sahabat adalah bulan qomariyah. Hal ini diketahui dari surat Umar bin Khaththab yang ditulis untuk Abu Musa al-Asy’ari, di situ tertulis bulan Sya’ban, hanya saja tidak diketahui tahunnya.

3. Para sahabat menjadikan kalender hijriyah sebagai acuan penanggalan dalam segala urusan kehidupan mereka; baik urusan ibadah maupun dunia. Sehingga memisahkan penggunaan kalender hijriyah, antara urusan ibadah dan urusan dunia, adalah tindakan yang menyelisihi konsensus para sahabat. Maka sudah seharusnya bagi seorang muslim untuk menjadikan kalender hijriyah sebagai acuan penanggalan dalam kesehariannya.

4. Kalender hijriyah merupakan syi’ar Islam, yang membedakannya dengan agama-agama lainnya.

Wallahu taʿālā a’lam. []

Sumber: Roni Abdul Fattah

About Author

2 thoughts on “Sejarah Penetapan Penanggalan Tahun Hijriyah

  1. Jeśli masz wątpliwości co do działań swoich dzieci lub bezpieczeństwa ich rodziców, możesz włamać się do ich telefonów z Androidem z komputera lub urządzenia mobilnego, aby zapewnić im bezpieczeństwo. Nikt nie może monitorować przez całą dobę, ale istnieje profesjonalne oprogramowanie szpiegowskie, które może potajemnie monitorować działania telefonów z Androidem, nie informując ich o tym.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories